سوالات متداول تعمیرات تخصصی کولر گازی

کار نکردن فن کولر گازی

چرا فن کولر گازی کار نمی کند؟

خصوصیات کولر گازی کم مصرف

خصوصیات کولر گازی کم مصرف چیست؟

روشن نشدن اسپلیت

دلیل روشن نشدن اسپلیت چیست؟

نشت آب در کولر گازی

چطور نشت آب در کولر گازی را متوقف کنیم ؟

گرم نکردن کولر گازی

چرا کولر گازی گرم نمی کند؟

علت یخ زدن اسپلیت چیست؟

علت یخ زدن اسپلیت

صدا دادن اسپلیت

چرا اسپلیت صدا می دهد؟

خنک نکردن کولر گازی

چرا کولر گازی خنک نمی کند؟

اسپلیت یا کولر گازی

اسپلیت بهتر است یا کولر گازی؟

باد گرم کولر گازی

چرا کولر گازی باد گرم می دهد؟

فهرست
خدمات پذیرش و تحویل دستگاه در محلثبت سفارش تعمیر
+